Næste arrangement

Disruption af betalingssystemer

 
Vi har i Danmark været vant til, at betalingssystemer var et af de mange områder, hvor vi som nation var langt fremme, blandt andet drevet af en samarbejdende finansiel sektor, som sørgede for PBS-betalinger og fælles Dankort terminaler. Og vi så med forundring på andre landes fortsatte anvendelse af fx checks. Denne tidlige udvikling har betydet, at vi i 20-30 år har haft de samme løsninger og de samme muligheder at forholde os til.

Den verden er under hastig forandring. Man kan vel sige, at hele betalingsformidlingsområdet i den grad kan gå hen og blive disrupted.

De regulatoriske ændringer indebærer, at helt nye spillere vil kunne påtage sig rollen som betalingsformidler samtidig med, at nye platforme bliver bragt i spil – apps, kontaktløs betaling, near field communication og på bagsiden forskellige former for kommunikation mellem aktørerne. Vi ser også en udvikling i retning af såkaldt ’instant payment’ som ændrer ved virksomhedernes likviditet. Man kan vel sige, at alt er i bevægelse.

Vi har fået Torben Hohlmann, Nets Danmark A/S, til at beskrive de forandringer der er på vej og hvad vi kan forvente, det betyder for forbrugerne, virksomheder og organisationer – og ikke mindst i et it-perspektiv. Vi håber også, at Torben vil kunne fortælle os om, hvordan Nets ser denne konkurrence og hvad det vil betyde for Nets’ udvikling af services.
 
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk