Om DIAG

Bliv en del af DIAGs fællesskab

  • I DIAG er vi løbende interesserede i at skabe yderligere indsigt, relationer og videndeling med nye medlemmer
  • Vi er optagede af mangfoldigheden i vores medlemskreds som en styrke for foreningen, og ønsker en høj diversitet på køn, alder, erfaring og baggrund
  • DIAG er særligt relevant for dig med ledelseserfaring indenfor it og digitalisering. Det vil typisk være som it-chef, it-direktør eller ansvarlig for digital transformation, men andre baggrunde er interessante og relevante
  • Såvel private virksomheder, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner og leverandører er velkomne i DIAG
  • Tag kontakt til et medlem eller foreningens sekretariat. Så vil bestyrelsen hurtigt vurdere dit kandidatur

Netværk og aktiviteter

  • Vi repræsenterer en bred og dyb faglig viden og erfaring med fælles interesse indenfor digitalisering, teknologi, organisation, ledelse og samfundsudvikling.
  • Vi afholder 6 årlige partnermøder med mulighed for at invitere gæster med og vi afvikler årligt i maj et virksomhedsbesøg, som vi kalder “skovturen”.
  • Partnermøder afholdes hos IDA mødecenter fra kl 17 med 2 timers oplæg og efterfølgende middag i ”Tårnet”. Vi prioriterer god mad, dialog og netværk.
  • Vores mødeform skaber stor fleksibilitet for medlemmerne. De fleste medlemmer deltager i 3 – 5 arrangementer om året.
  • Derudover gennemfører vi en årskonference, hvor vi går i dybden med et tema, og hvor andre end foreningens medlemmer kan deltage.

Bestyrelse

DIAGs bestyrelse vælges på årsmødet af generalforsamlingen. Bestyrelsen tilrettelægger de faglige møder og står for indholdet af årskonferencen. Arbejdet er frivilligt og belønnes af den god faglig opdatering på bestyrelsesmøderne.